TØRR HUD

Mange kan oppleve at huden i ansiktet føles tørr fra tid til annen, men det betyr ikke nødvendigvis at man har en tørr hudtype. En tørr hudtype kjennetegnes av lav talgproduksjon som gjør at huden mangler fett. Dette bidrar til å gjøre hudbarrieren svakere, slik at fukt fordamper fra huden. Den svake hudbarrieren gjør også at huden blir mer sensitiv for ytre påkjenninger, som vær og vind, og huden forverres ofte i vinterhalvåret. Mange med en tørr hudtype føler at huden er stram og lite elastisk og den kan også bli rød, irritert og flasse.