HUDTILSTANDER OG HUDTYPER ER TO FORSKJELLIGE TING

Når du har funnet hudtypen din, kan det også være nyttig å vurdere om den er preget av en hudtilstand. Hudtypen din er du født med, mens hudtilstander kan komme og gå gjennom livet. Med andre ord, hudtilstanden din kan du gjøre noe med. Hudtilstander påvirkes av indre og ytre faktorer, som blant annet sol, tørr ute- og inneluft, hormoner, medisiner, stress, eller bruk av kosmetikk. Hvilken hudtilstand du har påvirker hvilke produkter du bør velge, avhengig av hva du ønsker at hudpleien skal gjøre for huden din.